SS-EN-ISO-8501-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with highpressure water jetting (ISO 8501-4:2006)

SS-EN-ISO-8501-4 - 2007 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Skyddsförmågan hos beläggningar på stål beror i hög grad av stålytans tillstånd omedelbart före målning. De huvudsakliga faktorer, som man vet påverkar skyddet är: a) förekomsten av rost och valshud; b) förekomsten av ytföroreningar, inklusive salter, damm, oljor och fetter; c) ytråheten. Denna del av ISO 8501 är avsedd att vara ett hjälpmedel vid visuell utvärdering av ursprungliga yttillstånd, förbehandlingsgrader och återrostningsgrader i samband med vattenblästring under högt tryck. Standarden innehåller 23 representativa fotografiska exempel som visar ursprungliga yttillstånd, förbehandlingsgrader och återrostningsgrader.

To find similar documents by classification:

25.220.10 (Surface preparation Including surface preparation for painting, cleaning, scouring, blasting, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$389.25        
Designation Name

SS-EN ISO 8501-4:2007

Revision Level

2007 EDITION

Status

Current

Publication Date

May 31, 2007

Language(s)

English, Swedish

Page Count

32

International Equivalent

EN ISO 8501-4:2007(IDT); ISO 8501-4:2006(IDT)