SS-EN-ISO-9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

SS-EN-ISO-9000 - 2015 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard beskriver grundläggande begrepp och principer för kvalitetsledning som är generellt tillämpliga för: — organisationer som vill nå hållbar framgång genom att införa ett kvalitetsledningssystem; — kunder som vill få förtroende för en organisations förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller deras krav; — organisationer som vill få förtroende för att leverantörskedjan uppfyller deras krav på produkter och tjänster; — organisationer och intressenter som vill förbättra kommunikationen genom ömsesidig förståelse av den terminologi som används inom kvalitetsledning; — organisationer som bedömer överensstämmelse med kraven i ISO 9001; — organisationer som tillhandahåller utbildning, bedömning eller råd avseende kvalitetsledning; — organisationer som utvecklar relaterade standarder. Denna standard specificerar de termer och definitioner som är tillämpliga för alla standarder för kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem som utvecklats av ISO/TC 176.

To find similar documents by classification:

01.040.03 (Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology. (Vocabularies))

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.120.10 (Quality management and quality assurance)


REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$197.97        
Designation Name

SS-EN ISO 9000:2015

Revision Level

2015 EDITION

Status

Current

Publication Date

Dec. 17, 2015

Language(s)

English, Swedish

Page Count

120

International Equivalent

EN ISO 9000:2015(IDT); ISO 9000:2015(IDT)