SS-EN-ISO-9001 Quality Management Systems - Requirements (ISO 9001:2008)

SS-EN-ISO-9001 - 2008 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 2008 EDITION - Nov. 20, 2008
 2008/AC:2009 EDITION CORRIGENDUM - Aug. 17, 2009
 2015 EDITION - Oct. 14, 2015

ISO 9000-serien är världens mest använda modell för verksamhetsutveckling, som används av miljontals företag och organisationer världen över. Serien ger ett ramverk för arbete med effektivitet, kundtillfredsställelse och kvalitet – i alla typer av organisationer. I november 2008 publicerades SS-EN ISO 9001:2008, en förbättrad och förtydligad version av kravsstandarden. Om din organisation är certifierad, eller avser att bli det, är den nya standarden både ett krav och en oumbärlig hjälp i arbetet. Nya certifieringar kommer att ske mot SS-EN ISO 9001:2008 och hösten 2010 kommer certifikat mot den gamla utgåvan upphöra att gälla. För dig som behöver stöd i det framtida kvalitets- och utvecklingsarbetet innebär den nya förtydligade kravstandarden en utmärkt startpunkt. I denna korrigerade version är SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 inarbetad.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$417.36        
Designation Name

SS-EN ISO 9001:2008

Revision Level

2008 EDITION

Status

Current

Publication Date

Nov. 20, 2008

Language(s)

English, Swedish

Page Count

72

International Equivalent

EN ISO 9001:2008(IDT); ISO 9001:2008(IDT)