SS-EN-ISO-9002 Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing

SS-EN-ISO-9002 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard specificerar krav på kvalitetssystem av-sedda att användas då det behöver visas att en leverantör har förmåga att tillhandahålla produkter som svarar mot ställda krav. Målet med de specificerade kraven är främst att kunden skall tillfredsställas genom att avvikelser från krav före-byggs under alla stadier från produktion till service. Denna standard kan tillämpas i situationer då a) de specificerade produktkraven är angivna i form av en känd konstruktion eller specifikation och b) tilltro till att produkten kommer att överensstämma med kraven kan skapas genom att leverantören på ett tillfredsställande sätt kan visa sin förmåga ifråga om production, installation och service. Anm 1 Bilaga A anger litteratur.

To find similar documents by classification:

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

ORDERDesignation Name

SS-EN ISO 9002

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

July 29, 1994

Language(s)

English, Swedish

Page Count

24

International Equivalent

EN ISO 9002:1994 IDT* ISO 9002:1994 IDT