SS-EN-ISO/IEC-27000 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)

SS-EN-ISO/IEC-27000 - 2017 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


This International Standard provides the overview of information security management systems, and terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. This International Standard is applicable to all types and sizes of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, not-for-profit organizations). Internationella ledningssystemsstandarder erbjuder en modell för att inrätta och driva ett ledningssystem. Innehållet i denna modell har uppnåtts genom samförstånd mellan internationella experter inom området. ISO/IEC JTC 1/SC 27 upprätthåller en expertkommitté som ägnar sig åt utvecklingen av internationella ledningssystemsstandarder för informationssäkerhet, även känd som standardserien LIS. Genom standardserien LIS kan organisationer utveckla och införa ett ramverk för att hantera säkerheten för sina informationstillgångar, vilket omfattar ekonomisk information, immateriella rättigheter, och anställdas personuppgifter eller information som anförtrotts dem av kunder eller tredje part. Dessa standarder kan också användas för förberedelser för en oberoende bedömning om hur organisationens LIS tillämpas för att skydda informationstillgångarna.

To find similar documents by classification:

01.040.35 (Information technology. Office machines (Vocabularies))

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

35.020 (Information technology (IT) in general Including general aspects of IT equipment)

35.030 (IT Security Including encryption)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$204.75        
Designation Name

SS-EN ISO/IEC 27000:2017

Revision Level

2017 EDITION

Status

Current

Publication Date

Feb. 28, 2017

Language(s)

English, Swedish

Page Count

92

International Equivalent

EN ISO/IEC 27000:2017(IDT); ISO/IEC 27000:2016(IDT)