SS-ISO-13065 Sustainability criteria for bioenergy (ISO 13065:2015, IDT)

SS-ISO-13065 - 2015 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard specificerar principer, kriterier och indikatorer för bioenergileverantörskedjan för att underlätta bedömningen av miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Denna internationella standard är tillämplig på hela leverantörskedjan, delar av en leverantörskedja eller en enskild process i leverantörskedjan. Denna internationella standard gäller alla former av bioenergi, oavsett råmaterial, geografiskt läge, teknik eller slutanvändning. Denna internationella standard fastställer inte tröskelvärden eller gränser och beskriver inte specifika bioen-ergiprocesser och -produktionsmetoder. Efterlevnad av denna internationella standard avgör inte hållbarhet-en hos processer eller produkter. Denna internationella standard är avsedd att underlätta jämförbarheten för olika bioenergiprocesser eller -produkter. Den kan även användas för att underlätta jämförbarheten för bioenergi och andra energialternativ.

To find similar documents by classification:

13.020.99 (Other standards related to environmental protection)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$209.25        


Want this as a site license?Designation Name

SS-ISO 13065:2015

Revision Level

2015 EDITION

Status

Current

Publication Date

Sept. 14, 2015

Language(s)

English

Page Count

72

International Equivalent

ISO 13065:2015(IDT)