SS-ISO-14024 Environmental lables and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures

SS-ISO-14024 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard innehåller principer och procedurer för att utveckla program för typ I miljömärkning, inklusive val av produktgrupper, miljökriterier och funktionskrav 2) samt för att bedöma och påvisa överensstämmelse. Denna standard innehåller även certifieringsprocedurerna för att erhålla licensen.

To find similar documents by classification:

13.020 (Environmental protection)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$179.55        


Want this as a site license?Designation Name

SS-ISO 14024

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Sept. 24, 1999

Language(s)

English, Swedish

Page Count

31

International Equivalent

ISO 14024:1999(IDT)