SS-ISO-14050 Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009, IDT)

SS-ISO-14050 - 2009 EDITION - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard innehåller definitioner av grundläggande begrepp inom miljöledning som publicerats i standarderna i ISO 14000-serien.ANM 1 Utöver termer på de tre officiella ISO-språken (engelska, franska och ryska), ger detta dokument motsvarande termer på spanska, arabiska, tyska, finska, italienska, holländska, norska, portugisiska och svenska. Termerna på spanska publiceras på ansvar av ISO/TC 207 Spanish Translation Task Force (STTF); termerna på arabiska publiceras på ansvar av ISO/TC 207 Arabic Translation Task Force (ATTF); övriga termer publiceras på ansvar av de nationella standardiseringsorganen i Tyskland (DIN), Finland (SFS), Italien (UNI), Nederländerna (NEN), Norge (SN), Portugal (IPQ) och Sverige (SIS). Motsvarande termer är endast för information. Endast de termer och definitioner som ges på de officiella språken kan betraktas som ISO termer och definitioner.ANM. 2 Vissa definitioner åtföljs av anmärkningar. Dessa ger förtydligande eller exempel för att lättare förstå begreppen. I något fall kan anmärkningen på svenska, av språkliga skäl, skilja sig från den engelska versionen. Det kan även finnas svenska anmärkningar utöver originalets anmärkningarANM. 3 Termerna och definitionerna presenteras I en systematisk ordning, med alfabetiska index. Då en term i en definition eller i en anmärkning är definierad i en annan post anges detta genom att termen skrivs i fetstil följt av dess nummer inom parentes. Sådana termer kan ersättas med deras fullständiga definitioner..Svensk ANM. I denna engelsk-svenska utgåva av ISO 14050:2009 ingår endast termer och definitioner på engelska och svenska.

To find similar documents by classification:

01.040.13 (Environment. Health protection. Safety (Vocabularies))

13.020 (Environmental protection)

13.020.10 (Environmental management Including Environmental Management Systems (EMS), certification and audit)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.
Designation Name

SS-ISO 14050:2009

Revision Level

2009 EDITION

Status

Superseded

Publication Date

Dec. 7, 2009

Language(s)

English, Swedish

Page Count

68

International Equivalent

ISO 14050:2009(IDT)