SS-ISO-1458 Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel

SS-ISO-1458 - EDITION 3 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard anger krav för elektrolytiska nickelbeläggningar på järn och stål, zinklegeringar, koppar och kopparlegeringar och aluminium och aluminiumlegeringar i avsikt att uppnå ett tilltalande utseende och korrosionsskyddsförmåga. Flera beläggningsklasser med olika skikttjocklek anges och ledning ges för val av den beläggningstyp, som svarar mot de miljöpåkänningar som den belagda produkten kommer att utsättas för. Nickelbeläggningar utan toppskikt av krom, vilka specificeras i denna internationella standard, lämpar sig för sådana tillämpningar, där missfärgning förhindras genom nötning eller annan hantering eller genom användning av andra överskikt än krom. De lämpar sig också för sådana tillämpningar, där missfärgning saknar betydelse. ANM - Liknande beläggningar, som erbjuder ett tilltalande utseende och korrosionshärdighet och som inte missfärgas vid användning, specifieras i ISO 1456. Nickelbeläggningar för tekniska ändamål specifieras i ISO 4526. Denna internationella standard anger ej krav på basmetallernas ytbeskaffenhet före ytbeläggningen. Denna internationella standard är ej tillämplig för beläggningar på plåt, band eller tråd i obearbetad form, gängade fästelement eller skruvfjädrar.

To find similar documents by classification:

25.220.40 (Metallic coatings Including electrolytic depositions, cathodic coatings, autocatalytic coatings, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.
Designation Name

SS-ISO 1458

Revision Level

EDITION 3

Status

Superseded

Publication Date

Oct. 16, 1991

Language(s)

English

Page Count

24

International Equivalent

ISO 1458(IDT)