SS-ISO-26362 Access panels in market, opinion and social research - Vocabulary and service requirements (ISO 26362:2009, IDT)

SS-ISO-26362 - 2009 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard specificerar begrepp och definitioner samt de krav som gäller för organisatio-ner och individer som äger och/eller använder accesspaneler för marknads-, opinions- eller samhällsunder-sökningar. Den anger mot vilka kriterier en leverantör av accesspanelstjänster kan utvärderas och mot vilken kvalitet en accesspanel kan bedömas. Denna internationella standard är tillämplig på alla typer av accesspaneler, oavsett om rekrytering och an-vändning sker online (dvs. via Internet) eller offline (dvs. via telefon, postalt eller personligt). ANM. 1 Vissa enskilda panelleverantörer utför endast vissa av de processer som är tillämpliga på kraven i denna inter-nationella standard. Andra organisationer kan också vara ansvariga för relevanta processer t.ex. när en accesspa-nelsägare och en undersökningsleverantör genomför en undersökning genom att använda en accesspanel. ANM. 2 Accesspaneler hanteras aktivt och skiljer sig på så sätt från urvalsramar, enkla databaser och namn- och adresslistor inklusive respondenter från tidigare undersökningar.

To find similar documents by classification:

01.040.03 (Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology. (Vocabularies))

03.020 (Sociology. Demography)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$192.75        


Want this as a site license?Designation Name

SS-ISO 26362:2009

Revision Level

2009 EDITION

Status

Current

Publication Date

March 9, 2009

Language(s)

English, Swedish

Page Count

44

International Equivalent

ISO 26362:2009(IDT)