SS-ISO-273 Fasteners - Clearance holes for bolts and screws

SS-ISO-273 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


I denna internationella standard specificeras diametrar för frigående hål för allmän tillämpning. Dessa värden är resultat av beräkning av anliggningsarean i anslutning till ISOs produktstandarder för skruvar och muttrar. ANM – Frigående hål för speciella användningar bör väljas med utgångspunkt i konstruktionskraven.

To find similar documents by classification:

21.060.10 (Bolts, screws, studs)

21.060.20 (Nuts)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$69.00        


Want this as a site license?Designation Name

SS-ISO 273

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

April 1, 1985

Language(s)

English, Swedish

Page Count

3

International Equivalent

ISO 273-1979(IDT)