SS-ISO-31000 Risk management - Guidelines (ISO 31000:2018, IDT)

SS-ISO-31000 - 2018 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Detta dokument innehåller riktlinjer för att hantera de risker som en organisation ställs inför. Tillämpningen av dessa riktlinjer kan anpassas efter organisationen och dess kontext. Detta dokument tillhandahåller en gemensam strategi för att hantera alla typer av risker och är inte specifikt utformad för någon bransch eller sektor. Detta dokument kan tillämpas under en organisations hela livslängd och på alla typer av aktiviteter, inklusive beslutsfattande på alla nivåer. This document provides guidelines on managing risk faced by organizations. The application of these guidelines can be customized to any organization and its context. This document provides a common approach to managing any type of risk and is not industry or sector specific. This document can be used throughout the life of the organization and can be applied to any activity, including decision-making at all levels.

To find similar documents by classification:

03.100.01 (Company organization and management in general Including legal aspects and risk management)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$188.25        
Designation Name

SS-ISO 31000:2018

Revision Level

2018 EDITION

Status

Current

Publication Date

April 5, 2018

Language(s)

English, Swedish

Page Count

52

International Equivalent

ISO 31000:2018(IDT)