SS-ISO-5391 Pneumatic tools and machines - Vocabulary (ISO 5391:2003, IDT)

SS-ISO-5391 - 2004 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard ger en teminologi för olika typer av tryckluftsverktyg och de insatsverktyg som avänds tillsammans med dem. Termerna ges efter kategori: allmänt, maskiner för att avlägsna eller bearbeta material (bärbara och fast monterade, roterande och slående), maskiner för åtdragning och lossning av fästelement (bärbara roterande och fram- och återgående slående), drag- och lyftanordningar samt övrigt. ANM Användandet av termerna "verktyg" och "maskin" kan vara något förvirrande inom området för tryckluftsteknik. I vardagsspråket andänds termen "tryckluftsverktyg" för handhållna maskiner och "tryckluftsmaskiner" för större maskiner som ofta är upphängda eller fast monterade. Termer som handmaskin, krafmaskin och enbart verktyg förekomer också. Termen "verktyg" används även för arbetande verktyg, t ex borr, fil, mejsel, som monteras på maskinens spindel.

To find similar documents by classification:

01.040.23 (Fluid systems and components for general use (Vocabularies))

01.040.25 (Manufacturing engineering (Vocabularies))

23.140 (Compressors and pneumatic machines Compressed air, see 71.100.20)

25.140.10 (Pneumatic tools)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$188.25        
Designation Name

SS-ISO 5391:2004

Revision Level

2004 EDITION

Status

Current

Publication Date

Jan. 23, 2004

Language(s)

English, Swedish

Page Count

55

International Equivalent

ISO 5391:2003(IDT)