SS-ISO-7001 Graphical symbols - Public information symbols (ISO 7001:2007, IDT)

SS-ISO-7001 - 2008 EDITION - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard specificerar grafiska symboler för publika informationssyften. Denna internationella standard är allmänt tillämpbar för publika informationssymboler på alla platser dit allmänheten har tillgång. Detta är dock inte tillämpbart på säkerhetsskyltar eller på de sektorer som är reglerade vilka kan skilja sig med hänseende på vissa punkter i denna internationella standard (t.ex. trafikskyltar på allmän väg). Denna internationella standard specificerar symbolernas original som kan skalförändras för reproduktions- och tillämpningssyften. Symbolerna kan användas tillsammans med text för att förbättra förståelsen.

To find similar documents by classification:

01.080.01 (Graphical symbols in general)

01.080.10 (Public information symbols)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.




Designation Name

SS-ISO 7001:2008

Revision Level

2008 EDITION

Status

Superseded

Publication Date

Nov. 10, 2008

Language(s)

English, Swedish

Page Count

132

International Equivalent

ISO 7001:2007(IDT)