SS-ISO-8402 Quality management and quality assurance - Vocabulary

SS-ISO-8402 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard definierar grundläggande termer som berör kvalitetsbegrepp, tillämpbara på alla områden, för utarbetande och användning av kvalitetsrelaterade standarder och för ömsesidig förståelse i internationell kommunikation.

To find similar documents by classification:

01.040.03 (Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology. (Vocabularies))

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

ORDERDesignation Name

SS-ISO 8402

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Dec. 16, 1994

Language(s)

English, Swedish

Page Count

48

International Equivalent

ISO 8402: 1994 IDT