SS-ISO-8662-11 Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 11: Fastener driving tools (nailers)

SS-ISO-8662-11 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard ISO 8662 anger en laboratoriemetod för mätning av vibrationer i form av enstaka händelser i handtag hos handhållna spikningsverktyg där en enstaka händelse består av en stöt eller en serie av stötar med ett intervall som inte är längre än 0,2 s.Det är en metod för typprovning för att bestämma storleken hos vibrationer i handtaget,när maskinen arbetar under angiven belastning. ANM Spikningsverktyg kallas även för häftmaskiner och spikpistoler. Denna del av ISO 8662 gäller för spikningsverktyg,som drivs med tryckluft,hydrauliskt tryck, inbyggda explosionsmotorer eller med fjäderkraft.Häft-och spikpistoler kan aktiveras genom en enstaka aktivering, aktivering vid kontakt eller genom kontinuerlig aktivering. Denna del av ISO 8662 gäller för fästelement som spik, klammer, stift, korrugerade fästbleck,skruvar som slås in,kabelklämmor och skruvfästen. Avsikten är att resultaten skall kunna användas för att jämföra olika maskiner eller olika modeller av samma maskintyp.

To find similar documents by classification:

13.160 (Vibration and shock with respect to human beings Vibrations, shock and vibration measurements, see 17.160)

25.140.01 (Hand-held tools in general)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$153.75        
Designation Name

SS-ISO 8662-11

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Aug. 6, 1999

Language(s)

English, Swedish

Page Count

29

International Equivalent

ISO 8662-11:1999 IDT