SS-ISO-8979 Pliers and nippers for electronics - Nomenclature (ISO 8979:2004, IDT)

SS-ISO-8979 - 2005 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard anger terminologin för elektroniktänger på engelska, franska och svenska. Tängerna kan antingen ha eller vara utan returfjäder eller hylsor. Avbitartänger kan vara försedda med en säkerhetsanordning (trådfångare). ANM. 1 Figurerna i denna internationella standard utgör endast exempel och är ej avsedda att påverka tillverkarens utformning. ANM. 2 Som tillägg till de officiella ISO språken (engelska och franska) anges i denna internationella standard motsvarande termer på tyska, italienska och spanska. Dessa är publicerade under ansvar från medlemmarna i respektive Tyskland (DIN), Italien (UNI) och Spanien (AENOR). Endast termer på de officiella språken kan anses som ISO-termer.

To find similar documents by classification:

25.140.30 (Hand-operated tools Including wrenches, screwdrivers, pliers, nippers, hammers, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$134.25        
Designation Name

SS-ISO 8979:2005

Revision Level

2005 EDITION

Status

Current

Publication Date

Jan. 14, 2005

Language(s)

English, French, Swedish

Page Count

24

International Equivalent

ISO 8979:2004(IDT)