SS-ISO-965-4 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing

SS-ISO-965-4 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 965 anger avmått och gränsmått för medel- och toppdiameter för utvändiga metriska ISO-gängor för allmän användning enligt ISO 262 med basprofil enligt ISO 68-1. Utvändiga gängor enligt denna del av ISO 965 är avsedda för användning tillsammans med invändiga gängor gängade med toleransläge H eller G efter varmförzinkning. Gränsmåtten för den angivna toleranskvaliteten är härledda ur toleranserna enligt ISO 965-1 och övre lägesavmåtten enligt följande formel: esaz = -(300 + 20P) där es uttrycks i mikrometer; P uttrycks i mm. Produkter tillverkade med gängtoleranser enligt denna del av ISO 965 kan brista vid lägre brottkrafter än de som anges i ISO 898-1 på grund av reducering av spänningsarean. Utvändiga gängor med gängtoleranser i enligt denna del av ISO 965 får inte användas tillsammans med invändiga gängor med gängtoleranser enligt ISO 965-5, eftersom sådana kombinationer skapar allvarliga risker för gängskjuvning. ANM: Om toleransklass 6az inte anges är de utvändiga gängorna avsedda att användas tillsammans med invändiga gängor med toleransläge 6AZ om produkterna har centrifugerats och tillsammans med varmförzinkade invändiga gängor med toleransläge 6AX om produkterna inte har centrifugerats.

To find similar documents by classification:

21.040.10 (Metric screw threads)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$102.00        
Designation Name

SS-ISO 965-4

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Aug. 1, 2003

Language(s)

English, Swedish

Page Count

11

International Equivalent

ISO 965-4:1998 IDT