SS-ISO-965-5 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 5: Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanizing

SS-ISO-965-5 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 965 anger avmått och gränsmått för medel- och toppdiameter för invändiga metriska ISO-gängor för allmän användning enligt ISO 262 med basprofil enligt ISO 68-1. Invändiga gängor enligt denna del av ISO 965 är avsedda för användning tillsammans med utvändiga gängor med max. mått enligt toleransläge h före varmförzinkning. Gränsmåtten för den angivna toleranskvaliteten är härledda ur toleranserna enligt ISO 965-1. Lägesavmåtten för invändiga gängor med toleransläge AZ har beräknats enligt följande formel: EIAZ = + (300 + 20P) där EI uttrycks i mikrometer; P uttrycks i mm. Lägesavmåtten för invändiga gängor med toleransläge AX har beräknats enligt följande formel: EIAX = + (220P -20) där EI uttrycks i mikrometer P uttrycks i mm Produkter tillverkade med gängtoleranser enligt denna del av ISO 965 kan brista under belastning vid provning enligt ISO 898-2 om inte övriga mekaniska egenskaper anpassas. Invändiga gängor med gängtoleranser enligt denna del av ISO 965 får inte användas tillsammans med utvändiga gängor med gängtoleranser enligt ISO 965-4, eftersom sådana kombinationer skapar stor risk för gängskjuvning. ANM: Invändiga gängor med toleransklass 6AZ är främst avsedda för användning tillsammans med utvändiga gängor som har centrifugerats efter varmförzinkning. Invändiga gängor med toleransklass 6AX är främst avsedda för användnng tillsammans med varmförzinkade utvändiga gängor med tjock beläggning, som inte har centrifugerats.

To find similar documents by classification:

21.040.10 (Metric screw threads)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$102.00        
Designation Name

SS-ISO 965-5

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Aug. 1, 2003

Language(s)

English, Swedish

Page Count

13

International Equivalent

ISO 965-5:1998 IDT