SS-ISO-9692 Metal-arc welding with covered electrode, gas-shielded metal-arc welding and gas welding - Joint preparations for steel

SS-ISO-9692 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard avser olika slag av svetsfogar för metallbågsvetsning med belagd elektrod, gasmetallbågsvetsning och gassvetsning för stål (se avsnitt 3 och 4). Den är tillämplig på svetsfogar för fullt genomsvetsade stumsvetsar med fullt djup, utom för några rekommenderade typer av svetsfogar (referensnummer 3.10A, 3.10 B och 4.10C); om en stumsvets inte är möjlig eller nödvändig måste speciella arrangemang vidtas. För inte fullt genomsvetsade stumsvetsar kan typ av svetsfog och mått föreskrivas som skiljer sig från vad som anges i denna internationella standard. med spalt menas enligt denna internationella standard spalt efter eventuell häftsvetsning. Om så bedöms lämpligt kan detaljer i svetsfogen ändras för att underlätta tillfälligt rotstöd, "ensidig svetsning" etc.

To find similar documents by classification:

25.160.40 (Welded joints and welds Including welding position and mechanical and non-destructive testing of welded joints)

ORDERDesignation Name

SS-ISO 9692

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Sept. 30, 1994

Language(s)

English, Swedish

Page Count

32

International Equivalent

EN 29692: 1994(IDT); ISO 9692: 1992(IDT)