SS-ISO-9692 Metal-arc welding with covered electrode, gas-shielded metal-arc welding and gas welding - Joint preparations for steel

SS-ISO-9692 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard avser olika slag av svetsfogar för metallbågsvetsning med belagd elektrod, gasmetallbågsvetsning och gassvetsning för stål (se avsnitt 3 och 4). Den är tillämplig på svetsfogar för fullt genomsvetsade stumsvetsar med fullt djup, utom för några rekommenderade typer av svetsfogar (referensnummer 3.10A, 3.10 B och 4.10C); om en stumsvets inte är möjlig eller nödvändig måste speciella arrangemang vidtas. För inte fullt genomsvetsade stumsvetsar kan typ av svetsfog och mått föreskrivas som skiljer sig från vad som anges i denna internationella standard. med spalt menas enligt denna internationella standard spalt efter eventuell häftsvetsning. Om så bedöms lämpligt kan detaljer i svetsfogen ändras för att underlätta tillfälligt rotstöd, "ensidig svetsning" etc.

To find similar documents by classification:

25.160.40 (Welded joints and welds Including welding position and mechanical and non-destructive testing of welded joints)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-ISO 9692

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Sept. 30, 1994

Language(s)

English, Swedish

Page Count

32

International Equivalent

EN 29692: 1994(IDT); ISO 9692: 1992(IDT)