SS-ISO/IEC-17799 Information technology - Code of practice for information security management

SS-ISO/IEC-17799 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Riktlinjerna i standarden ger rekommendationer för ledning av informationssäkerhetsarbetet för de som ansvarar för att initiera, införa och underhålla säkerhet i sina organisationer. De är avsedda att ge en gemensam grund för organisationer att upprätta ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet som bidrar till ett ökat förtroende för organisationen internt och externt. Rekommendationerna i denna standard bör väljas och tillämpas i enlighet med gällande lagar och förordningar.

To find similar documents by classification:

01.140.30 (Documents in administration, commerce and industry Technical product documentation, see 01.110 Banking documents, see 03.060 Electronic data interchange (EDI), see 35.240.60)

ORDERDesignation Name

SS-ISO/IEC 17799

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

April 20, 2001

Language(s)

English, Swedish

Page Count

155

International Equivalent

ISO/IEC 17799:2000(IDT)