SS-ISO/TR-13567-3 Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 3: Application of ISO 13567-1 and ISO 13567-2

SS-ISO/TR-13567-3 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 13567 innehåller riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i ISO 13567-1 och ISO 13567-2, särskilt för att dokumentera och överföra specifika strukturer och koder för CAD-lagernamn i överensstämmelse med dessa standarder. ISO 13567 består av tre delar som behandlar organisation och benämning av CAD-lager. ISO 13567-1 är generellt tillämplig medan ISO 13567-2 innehåller detaljering av begrepp, format och koder för benämning av CAD-lager vid framställning av byggdokumentation. Denna tekniska rapport behandlar hur man dokumenterar och överför den särskilda struktur och kodsättning som används vid tillämpning av standarden för benämning av CAD-lager.

To find similar documents by classification:

01.110 (Technical product documentation Including rules for preparation of user guides, manuals, product specifications, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-ISO/TR 13567-3

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Oct. 22, 1999

Language(s)

English, Swedish

Page Count

29

International Equivalent

ISO/TR 13567-3:1999 IDT