SS-EN-764-7 Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment

SS-EN-764-7 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 EDITION 1 - June 7, 2002
 ED. 1 CORRIGENDUM 1 - Sept. 17, 2004
 ED. 1 CORRIGENDUM 2 - July 7, 2006

Denna Europastandard anger kraven på säkerhetssystem, som skyddar ett tryckkärl, ett system av tryckkärl, rörledningar, tillbehör eller aggregat från otillåtna driftbetingelser. Den kan också tillämpas på säkerhetsrelaterade indikatorer och larm-, signal- och varningsanordningar, när dessa används i säkerhetssystem. Utrustningar, som är hopkopplade med rörledningar med tillräcklig kapacitet, fria från potentiella hinder och som inte innehåller någon ventil som kan isolera någon del från säkerhetssystemet, kan betraktas som ett enda trycksystem med hänsyn till kraven på skydd mot för högt tryck. Säkerhetssystem inkluderar förbindningar mellan skyddade utrustningar och eventuell tömningsplats. Denna plats kan antingen vara ett utlopp i det fria eller inloppet i ett slutet avfallssystem. ANM. Giltighetsområdet för denna standard och förhållandet till säkerhetstillbehör och andra skyddsanordningar, som beskrivs i tryckutrustningsdirektivet, visas i bilaga F.

To find similar documents by classification:

23.020.30 (Gas pressure vessels, gas cylinders Steam pressure vessels, see 27.060.30 Steel for pressure purposes, see 77.140.30)

25.080.50 (Grinding and polishing machines)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$204.75        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN 764-7

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

June 7, 2002

Language(s)

English, Swedish

Page Count

79

International Equivalent

EN 764-7:2002 IDT