SS-EN-ISO-14001 Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

SS-EN-ISO-14001 - 2015 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard specificerar kraven på ett miljöledningssystem som en organisation kan använda för att förbättra sin miljöprestanda. Denna standard är avsedd att användas av organisationer som vill hantera sitt miljöansvar systematiskt, på sätt som bidrar till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Denna standard underlättar för organisationer att nå avsedda resultat med sitt miljöledningssystem, vilket skapar värde för miljön, för organisationen och för dess intressenter. I överensstämmelse med organisationens miljöpolicy, innefattar avsedda resultat med miljöledningssystemet att: — miljöprestandan förbättras; — bindande krav uppfylls; — miljömål uppnås. Denna standard är tillämplig för alla organisationer, oavsett storlek, typ och karaktär, och gäller för miljöaspekter av de aktiviteter, produkter och tjänster som organisationen bedömer att den antingen kan styra eller påverka under beaktande av ett livscykelperspektiv. Denna standard anger inte specifika kriterier rörande miljöprestanda. Hela eller delar av denna standard kan användas för att systematiskt förbättra miljöledningen. Anspråk på överensstämmelse med denna standard kan dock inte accepteras om inte alla dess krav införts i organisationens miljöledningssystem, och uppfylls utan undantag.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

13.020 (Environmental protection)

13.020.10 (Environmental management Including Environmental Management Systems (EMS), certification and audit)


REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$251.25        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN ISO 14001:2015

Revision Level

2015 EDITION

Status

Current

Publication Date

Nov. 18, 2015

Language(s)

English, Swedish

Page Count

92

International Equivalent

EN ISO 14001:2015(IDT); ISO 14001:2015(IDT)