SS-EN-ISO-14041 Environmental management - Life cycle assessment - Goal and scope definition and inventory analysis (ISO 14041:1998)

SS-EN-ISO-14041 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard specificerar de krav och procedurer som behövs för att sammanställa och utarbeta definitionen av mål och omfattning av en livscykelanalys (LCA). Den beskriver även de krav och procedurer som behövs för att genomföra, tolka och rapportera en livscykelinventeringsnalys (LCI). Kraven är tillägg till ISO 14040.

ORDERDesignation Name

SS-EN ISO 14041

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

April 16, 1999

Language(s)

English, Swedish

Page Count

55

International Equivalent

EN ISO 14041:1998 IDT* ISO 14041:1998 IDT