SS-EN-ISO-14163 Acoustics - Guidelines for noise control by silencers (ISO 14163:1998)

SS-EN-ISO-14163 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard handlar om det praktiska valet av ljuddämpare för bullerkontroll i gasmedium. Den specificerar de akustiska och operativa krav som skall godkännas av leverantören alternativt tillverkaren och kunden som skall bruka ljuddämparen. Basprinciperna för brukandet är beskrivna i denna Internationella Standarden, men den är ej en konstruktionsguide för ljuddämpare. De beskrivna ljuddämparna är lämpliga för - för dämpning av systembuller och förhindrande av överhörning i värme, ventilation och luftbehandlingssystem (HVAC); - för att förhindra eller reducera ljudtransmission genom ventilationsöppningar från rum med invändigt höga ljudnivåer; - för dämpning av utblåsningsljud från högtrycksmunstycken; - för dämpning av buller från inlopp och utlopp genererat av interna förbränningsmotorer; och - för dämpning av buller från inlopp och utlopp från fläktar, kompressorer och turbiner; De är klassade enligt sin typ, utförandedata och applikationer. Aktiva och adaptiva passiva system för bullerkontroll - täcks ej i detalj av denna Internationella Standard.

To find similar documents by classification:

17.140.01 (Acoustic measurements and noise abatement in general Including acoustic insulation)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$219.75        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN ISO 14163

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Nov. 20, 1998

Language(s)

English, Swedish

Page Count

99

International Equivalent

EN ISO 14163:1998 IDT* ISO 14163:1998 IDT