SS-EN-ISO-14257 Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance (ISO 14257:2001)

SS-EN-ISO-14257 - 2005 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard specificerar en metod för uppmätning av ljudfördelningskurvan(-kurvorna) för en given arbetslokal. En metod ges för att, utifrån uppmätta data, bestämma två storheter som beskriver de akustiska egenskaperna hos en arbetslokal med avseende på bullerbekämpning: ljudtrycksnivåförhöjningen jämfört med ett fritt fält och ljudtrycksnivåns minskning per avståndsfördubbling. Denna internationella standard behandlar inte bedömning av akustisk kvalitet med hänsyn till talkommunikation eller andra psykologiska faktorer. Denna internationella standard är tillämpbar på arbetslokaler oavsett utformning och dimensioner förutsatt att antalet mikrofonpositioner medger att regressionsberäkningar kan genomföras.

To find similar documents by classification:

13.140 (Noise with respect to human beings Including audiometry Hearing protectors, see 13.340.20 Acoustics and acoustic measurements, see 17.140)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$209.25        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN ISO 14257:2005

Revision Level

2005 EDITION

Status

Current

Publication Date

Nov. 9, 2001

Language(s)

English, Swedish

Page Count

59

International Equivalent

EN ISO 14257:2001 IDT* ISO 14257:2001 IDT