SS-EN-ISO-9606-3 Approval testing of welders - Fusion welding - Part 3: Copper and copper alloys (ISO 9606-3:1999)

SS-EN-ISO-9606-3 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard anger väsentliga fordringar, giltighetsområden för godkännanden, provningsbetingelser, fordringar för godkännande och intygande vid svetsarprövning för svetsning av koppar. Denna standard avser svetsarprövning för smältsvetsning av koppar. Denna standard är avsedd att utgöra grunden för granskande organs ömsesidiga godkännande av svetsares kompetens inom olika tillämpningsområden. Provning skall utföras enligt denna standard om inte strängare provning påkallas i den aktuella tillämpningsstandarden som i så fall skall gälla. Under prövningen bör det begäras att svetsaren visar tillräcklig praktisk erfarenhet av och kunskap (ej obligatorisk fordran) om de svetsmetoder, material och säkerhetsbestämmelser, för vilka han skall godkännas. Information om dessa aspekter ges i bilaga A. Denna standard är tillämplig då svetsarprövning fordras av köpare, kontrollerande myndigheter eller av andra organisationer. Svetsmetoder som berörs i denna standard omfattar de smältsvetsmetoder som betecknas som manuella eller delmekaniserade. Standarden omfattar inte helmekaniserade eller helautomatiska metoder (se 5.2). Denna standard avser svetsarprövning för arbete med halvfabrikat och slutprodukter tillverkade av varmbearbetat, smitt eller gjutet material av i avsnit t 5.4 angivna materialtyper. Intyget över svetsarprövning utfärdas under granskarens eller det granskande organets fulla och enda ansvar.

To find similar documents by classification:

25.160.10 (Welding processes Including thermal cutting and cladding)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$188.25        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN ISO 9606-3

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Feb. 18, 2000

Language(s)

English, Swedish

Page Count

47

International Equivalent

EN ISO 9606-3:1999 IDT* ISO 9606-3:1999 IDT