SS-ISO-898-2 Mechanical properties of fasteners - Part 2: Nutswith specified proof load values - Coarse thread

SS-ISO-898-2 - EDITION 3 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard anger hållfasthetsegenskaper för muttrar med föreskriven provkraft vid provning i rumstemperatur (se ISO 1). Egenskaperna är olika vid högre respektive lägre temperatur. Den gäller för muttrar -- med nominella gängdiametrar t o m 39 mm; -- med triangulära ISO-gängor och med diametrar och delningar enligt ISO 68 och ISO 262 (grov delning); -- med diameter/delningskombinationer enligt ISO 261 (grov delning); -- med gängtolerans 6H enligt ISO 965-1 och ISO 965-2; -- med specificerade mekaniska krav; -- med nyckelvidder enligt ISO 272 eller motsvarande; -- med nominella höjder större än eller lika med 0,5D* -- tillverkade av olegerat eller låglegerat stål. Den gäller ej för sådana muttrar där särskilda krav ställs på -- låsegenskaper (se ISO 2320), -- svetsbarhet; -- korrosionsbeständighet (se ISO 3506); -- förmåga att motstå temperatur över + 300 °C eller under – 50 °C. ANM 1 Muttrar tillverkade av automatstål får ej användas över + 250 °C. 2 För speciella produkter, som t ex höghållfasta muttrar för stålbyggnadsändamål och muttrar med överdimensionerade gängor för anvädning tillsammans med varmförzinkade skruvar, framgår lämpliga värden av respective produktstandarder. 3 För skruvförband med större gängtoleranser än 6H/6g ökar risken för gängskjuvning; se också tabell 1. 4 Vid gängtoleranser andra eller större än 6H måste den ökade risken för gängskjuvning uppmärksammas. (se tabell 1). *) D är den invändiga gängans nominella gängdiameter enligt ISO 724.

To find similar documents by classification:

21.060.20 (Nuts)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.
Designation Name

SS-ISO 898-2

Revision Level

EDITION 3

Status

Superseded

Publication Date

Oct. 28, 1994

Language(s)

English, Swedish

Page Count

35

International Equivalent

EN 20 898-2: 1993(IDT); ISO 898-2: 1992(IDT)