SS-ISO/IEC-19770-1 Information technologies - Software asset management - Part 1: Processes (ISO/IEC 19770-1:2006, IDT)

SS-ISO/IEC-19770-1 - 2006 EDITION - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Är ditt företag rätt licensierat? Den nya standarden 19770-1 Programvaruhantering är ett utmärkt hjälpmedel för att få ordning på hanteringen av programvaror och licenser. Med hjälp av standarden kan du säkerställa att ditt företag är rätt licensierat och att mjukvarutillgångarna utnyttjas på bästa sätt. Fördelar med standarden: • Minskar kostnaderna för hantering av programvaror. • Leder till lägre totalkostnader för licenser. • Minimerar risken för över- och underlicensiering. • Skyddar dig mot skadestånd, goodwillförlust m.m. • Ger snabbare och bättre beslut tack vare korrekt beslutsunderlag. Spara miljoner genom optimerad licensanvändning Enligt Roger Wittlock, Global Security Manager på AstraZeneca AB och en av initiativtagarna till standarden, har företag som tar hjälp av standarden möjlighet att spara miljoner i licenskostnader och underhållsavgifter varje år. Den nya standarden för programvaruhanteringen gör det för första gången möjligt för företag att slutgiltigt visa att de implementerar Software Asset Management (SAM). Linus Tafvelin, SAM Engagement Manager på Microsoft välkomnar en ISO-standard inom området och ser den som en del i ledet att kvalitetssäkra SAM-processen hos företagen. Beställ standarden redan idag om du också vill ta kontroll och öka lönsamheten!

To find similar documents by classification:

35.080 (Software Including software development, documentation, internet applications and use)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-ISO/IEC 19770-1:2006

Revision Level

2006 EDITION

Status

Superseded

Publication Date

Oct. 2, 2006

Language(s)

English, Swedish

Page Count

60

International Equivalent

ISO/IEC 19770-1:2006(IDT)