SS-EN-ISO-9004 Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach (ISO 9004:2009)

SS-EN-ISO-9004 - 2009 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Genom att tillämpa ett angreppssätt baserat på kvalitetsledning ger denna standard vägledning till hållbar framgång för en organisation i en komplex och krävande omgivning som hela tiden förändras. Framgång för en organisation avgörs av förmågan att uppfylla behov och förväntningar hos kunder och andra intressenter på lång sikt och på ett balanserat vis. En hållbar framgång kan nås genom att leda och styra organisationen effektivt, genom att vara uppmärksam på det som sker i omgivningen, genom att lära av erfarenheter och genom att förbättra och/eller förnya på ett lämpligt sätt.Denna standard verkar för egenbedömning som ett viktigt hjälpmedel för att undersöka organisationens mogenhet. Egenbedömningen rör ledarskap, strategi, ledningssystem, resurser och metoder för att fastställa styrkor och svagheter samt möjligheter till att förbättra och/eller förnya.Denna standard betraktar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001. Den behandlar behov och förväntningar hos alla relevanta intressenter och ger vägledning till systematisk och ständig förbättring av organisationens prestationer generellt sett.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$223.59        
Designation Name

SS-EN ISO 9004:2009

Revision Level

2009 EDITION

Status

Current

Publication Date

Nov. 10, 2009

Language(s)

English, Swedish

Page Count

112

International Equivalent

EN ISO 9004:2009(IDT); ISO 9004:2009(IDT)