SS-ISO-10019 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services (ISO 10019:2005, IDT)

SS-ISO-10019 - 2005 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard ger vägledning för val av konsulter för kvalitetsledningssystem samt användning av deras tjänster. Standarden är avsedd att hjälpa organisationer när en kvalitetskonsult väljs. Den ger vägledning om sättet att utvärdera kompetensen hos en kvalitetskonsult och den skapar förtroende för att organisationens behov och förväntningar på konsultens tjänster kommer att infrias. ANM. 1 Denna standard är inte avsedd att användas för certifieringsändamål. ANM. 2 Denna standard är främst avsedd att användas när ett ledningssystem för kvalitet införs, men den kan på samma sätt, med lämplig anpassning, användas för införandet av vilket annat ledningssystem som helst. Användbar när du arbetar med internrevision.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$179.55        


Want this as a site license?Designation Name

SS-ISO 10019:2005

Revision Level

2005 EDITION

Status

Current

Publication Date

Feb. 4, 2005

Language(s)

English, Swedish

Page Count

33

International Equivalent

ISO 10019:2005(IDT)