SS-ISO-8503-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator proced

SS-ISO-8503-2 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 8503 beskriver en visuell och avkännande metod för bestämning av ytprofilklass hos en yta som har blästerbehandlats enligt någon av de metoder som beskrivs i ISO 8504-2. I metoden används ISO ytprofilkomparatorer dör bestämning av råheten hos ytor. Bestämningen görs på plats före färgapplicering eller annan skyddsbehandling utförs. ANM - Där det är tillämpligt kan ISO ytprofilkomparatorer användas för att bestämma ytråheten hos andra blästrade underlag. Dessutom begränsas deras användning inte enbart till ytor som skall målas. Metoden är användbar på stålytor som har blästrats genom användning av antingen "shot" - runda - eller "grit" - skarpkantade - blästermedelkorn. Den förutsätter förbehandlingsgradering Sa 2½ och Sa 3, enligt ISO 8501-1, och sådana fall där hela provytan ser ut som blästrad. Den är användbar för ytor som blästras med antingen metalliska eller icke-metalliska blästermedel.

To find similar documents by classification:

17.040.20 (Properties of surfaces)

87.020 (Paint coating processes Surface preparation for painting, see 25.220.10)

ORDERDesignation Name

SS-ISO 8503-2

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

April 22, 1992

Language(s)

English, Swedish

Page Count

8

International Equivalent

ISO 8503-2(IDT)